Make your own free website on Tripod.com
Vervolg Verhalen en Gedichten van en voor Indo's
Home
About Me
Favorite Links
Contact Me
Family Photo Album
Vacation Photo Album
My Resume

Welcome Oriental

~Geheim van het leven~

Als een bloem zo is het leven
’t Begin is teer en klein,
de een bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn,
sommige bloemen blijven lang,
weer andere blijven even.
Vraag niet bij welke groep je hoort:
dat is ‘t geheim van het leven.

*****

          Een lelie broos en teer

 

Als een lelie broos en teer
geknakt door het leven
streek ze voor Gods voeten neer.

God sprak op een engel neer
zet deze jonge lelie in mijn tuin.
ik zal haar koesteren elke dag weer.

De lelie bloeide mooi elke dag meer
God riep zijn engel weer
blaas krachtig op je bazuin
Ik heb hier een pronkstuk in mijn tuin.

*****

 

Een paar bijgelovigheden:

 

Slangen zijn niet zeldzaam in Indi. Maar een slang in je huis is toch geen alledaags verschijnsel. Als je een slang in je huis vindt, wees dan verzekerd, dat je niet lang in dat huis zult blijven, spoedig komt er een bericht van overplaatsing of moet je op een andere wijze dit huis verlaten (buiten je eigen wil).
Een tokh in huis brengt geluk. Teken dat het huis "dingin" (koud) is. als de tokh begint te roepen, doe dan gauw een wens, als hij 7 keer "tokh" roept, wordt je wens vervuld.

Een vlinder kondigt bezoek aan, in het bijzonder de grote bruine vlinder, die wij daarom ook altijd "visitevlinder" noemden.

Ook het vogeltje de "brendjah" (priendjak) kondigt bezoek aan.

De "Piet van Vliet" is een onheilsbode, evenals de "gaok" (kraai of raaf).

De boerong pelik voorspelt regen.

De boeroeng tjoelik waarschuwt tegen dieven.

De tijd tussen licht en donker "magrib" (schemering) is een tijd dat je je in acht moet nemen.

Als je met iets bezig bent, laat het werk dan even rusten.

Ga er pas mee door als het helemaal donker is.

Maar timmeren en hameren mag je helemaal niet meer doen, ook niet als het al donker is (alleen doodkisten worden 's nachts dichtgespijkerd, zeggen ze dan).

's Avonds mag je ook geen geld uitgeven, bijvoorbeeld een schuld vereffenen (anders gaat je geld op!).

Geld ontvangen is wl toegestaan.

Vuurvliegjes mag je niet vangen.

Dat zijn de zielen van de afgestorvenen, zeggen ze. Ook mag je geen bloemen op het kerkhof plukken

en ze meenemen naar huis.

Aan dromen wordt ook wel geloof gehecht.

Als je droomt dat je dood gaat, blijf je juist lang leven.

Maar als je droomt dat je trouwt of in bruidscostuum loopt, wees dan voorzichtig, je zou ernstig ziek kunnen worden en/of in doodsgevaar kunnen verkeren.

Als je droomt van vissen, en als je droomt dat je je met ontlasting bevuilt, kun je geld verwachten.

Maar als je in je droom zlf naar de w.c. gaat, voorspelt dit dat je geld zult uitgeven of verliezen.

Als je droomt dat je tanden of kiezen uitvallen, is dit een "slechte" droom: je zult een doodsbericht ontvangen.

Een tand duidt het verlies van een kennis,

een kies het verlies van familie of goede vriend aan.

Ook bij het geven van geschenken zijn er dingen waar je rekening mee moet houden.

Geef nooit scherpe dingen, messen snijden, scharen knippen de vriendschapsbanden door.

Spelden en andere stekende dingen veroorzaken ruzie.

Als je deze dingen wilt geven, vraag er dan geld voor, "verkoop" ze voor een cent.

Waaiers moet je ook niet geven, evenmin parfum.

Die doen de vriendschap vervliegen.
Over verkopen gesproken:

dikwijls worden kinderen, die ziekelijk waren, telkens iets mankeerden, door hun moeder "verkocht", b.v. aan hun grootmoeder of ander familielid.

Na deze symbolische handeling kon men vaak zien dat het kind weer opfleurde en helemaal gezond werd.

Als je je verlovingsring verliest,

heb je kans dat je verloving "af" raakt.

Vind je de ring weer, dan komt het wel weer in orde!

Ik geloof dat ik nu al genoeg "bijgelovigheden" heb opgenoemd! Me dunkt, het is lastig genoeg als je al deze dingen weet en er steeds rekening mee moet houden!

What's New?

23 februari 2009  :    de eerste 2 gedichten bij geschreven

                           Bijgelovigheden toegevoegd23-02-2009         : Site is under construction.
                          Be patient till next story or poem

mapindo.jpg

Please get in touch with any comments or reactions to my site.

S(ylvi@)UPERMUIS